Služby

 

  • Nabízím překlady z polského jazyka do českého jazyka a naopak. Překládám zejména texty zaměřené na cestovní ruch, vzdělávání, humanitní obory (historie, sociologie, filosofie aj.), výjimkou však nejsou odborné texty jako např. smlouvy, příručky, prezentace apod.
  • Jako tlumočník klienty nejčastěji "doprovázím" během jejich jednání se zahraničním partnerem. Spolupracuji převážně s městskými úřady, školami, kulturními institucemi (muzea, divadla, výstavní síně), ale také s firmami či individuálními zákazníky.
  • Pro zájemce všeho věku rovněž nabízím výuku polštiny šitou na míru (individuální, skupinovou, krátké tematické kurzy).
  • Mohu pro Vás také připravit přednášky či prezentace, které Vám pomohou zorientovat se v kulturním, historickém nebo dokonce administrativně-právním prostředí polského partnera.
  • Mám rovněž zkušenosti s přípravou, organizací a vlastní realizací poznávacích zájezdů do Polska.